Jari Viitanen

Business Development Manager

Jari työskentelee yrityksessämme business growth officer -tyyppisessä roolissa auttaen yhtiötä liiketoiminnan kasvuun liittyvissä keskeisissä toiminnoissa. Jarin tehtävänä on parantaa asiakashankinnan, rekrytoinnin ja verkkoläsnäolon (online presence) prosesseja ja työkaluja siinä välissä kun hän keskustelee yritysten edustajien ja asiantuntijoiden kanssa. 

"Perustehtäväni on viestiä sidosryhmilleni ensikäden informaatiota työnantajani tarjoamista palveluista, roolista toimijana ja olemuksesta työnantajana sekä selvittää keskinäisiä yhteistyöedellytyksiä."

Jari @linkedin